Invata limba turca
Timpul pentru Invata Limba Turca
Bookmark this site! Bookmark mobila de lux

 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Online Turkish Language Test

Basic Level Test

and on the end the answers

For a better result conversation and composition tests are recomended.

I have at the moment an issue with edit link. So I copied the test on the page for an quick solution for learners

Mehmet Seyhan

 

1. TEMEL TÜRKÇE DÜZEY BELiRLEME SINAVI

1.      Mehmet İzmir’_____   _____?

a) te mi            b) de mi           c) ta mı            d) da mı

2.      Öğrenciler nerede?            __________ .

a) Odada         b) Oda             c) Odalar         d) Odadalar

3.      Orası nasıl?   Burası  ________________.

a) sıcak            b) soğuk yok   c) sıcak var      d) sıcakdı

4.      Garanti Bankası bu sokakta mı?   Hayır, şu  __________.

a) sokakta        b) sokakta değil           c) sokakta yok             d) değil

5.      Bazı insanlar ______ dağlarda kayak yapıyor.

a) kışta             b) kışda           c) kışın             d) kış da

6.      Ders saat kaçta  ____________?

a) başlayor                   b) başleyor                   c) başliyor                    d) başlıyor

7.      Annem her sabah çamaşır ____________.

a) ütüleyor                   b) ütü yapıyor              c) ütülüyor                   d) ütüliyor

8.      Saat kaç? ( 21:45 )

a) 22’ye çeyrek var                  b) 10’a çeyrek var      

c) 10’u çeyrek kala                  d) 10’a çeyrek kala

9.      Mutlaka spor yap___________  sonra yıkanıyorum.

a) tıktan                       b) dıktan                      c) madan                     d) dıkten

10.  Benim spor araba_______ 2 kapılı.

a) m                 b) yım              c) sıyım                        d) sım

11.  Ben Bükreş Üniversitesi öğrenci_________.

a) im                b) iyim             c) siyim            d) yim

12.  Ben onun baba__________.

a) yım              b) sıyım                       c) m                 d) sın

13.  Bükreş’_____ nüfus____  kaç?

a) yin-ü            b) nin-yu                      c) ın-ü              d) in-u

14.  Çocuklar şimdi yatak_____   oda_______ uyuyor.

a) ğın-sında                 b) k-sında                    c) ğın-sıda                   d) k-da

15.  Lütfen buzdolap_____  git ve soğuk su getir.

a) pa                b) ba                c) bıya             d) bına

16.  Bugüne kadar hiç yurt dışına çık_____  ____?

a) dın mı                      b) tın mı           c) ıyor musun              d) madım mı

17.  Sen dün saat 14:00’da okul____   _______?

a) daydın mı                b) mı ydın                    c) da mıydın                d) da mısın

18.  Dün sinema_______ eski bir arkadaşımı gördüm.

a) yken            b) ken              c) dayken                    d) iken

19.  Ayasofya çok eskiden kilise______ sonra cami daha sonra da müze oldu.

a) yken            b) deyken                    c) dayken        d) ken

20.  Ben geçen yıl sık sık havuzda yüz________.

a) medim                     b) ecektim                   c) üyordum                  d) eceğim

21.  Mehmet’e söyle marketten süt  ___ al______.

a) te-sın                       b) de-sın                      c) te-ayım                    d) de-ayım

22.  A: Türk kahveni şekerli mi içersin?

B: Hayır  _______ alayım.

a) sade             b) şekerli                      c) şekersiz                    d) sütlü

23.  Bu sınıf_____ en çalışkan öğrencisi sensin.

a) ın                 b) taki              c) daki             d) ı

24.  Televizyonun ses_______ kıs lütfen.

a) i       b) iyi                c) ini                d) yi

25.  Dün_____ dersimizde eğitim hakkında konuştuk.

a) ki                 b) kü                c) deki             d) ken

26.  Bu kalem_____ dün yolda buldum.

a) in                 b) de                c) X                 d) i

27.  Bir daha sana hiç birşey anlat____________.

a) acağım                     b) yacağım                   c) mayacağım              d) tım

28.  Onun  ______ biriyle daha önce hiç karşılaşmadım.

a) gibi              b) kadar                       c) göre             d) hem de

29.  Ben 11 yıl TÖMER’de çalış________.

a) ıyordum                   b) tım               c) acaktım                    d) mıyordum

30.  Tam otobüse bin_______, kapı kapandı.

a) eceğim                     b) yeceğim                   c) meyecektim             d) ecektim

31.  Çok eskiden uzak bir ülkede güzel bir prensesle bir kral var____.

a) dı                 b) mış              c) mıştı            d) X

32.  Annemin söylediğine göre kardeşim ve ben küçükken hiç ders çalış___________.

a) mıyormuşuz b) mıyormuşum           c) mıyorduk                 d) mıyordum

33.  Lütfen sınıfta Romence değil, Türkçe konuş_____  _______?

a) ursunuz mu              b) uyor musunuz         c) acak mıyım              d) ur musunuz

34.  Annem her akşam işten gel______ ve bulaşık yıkar.

a) er                 b) mez             c) ir                  d) iyor

35.  Büyük ihtimalle yarın yağmur yağacak. Pikniğe   _______________.

a) gidebilmeyiz            b) gitmeyeceğiz           c) gidemeyebiliriz        d) gideceğiz

36.  Ben TÖMER’de öğrenciyken hiç tembellik yap___________.

a) mazdım                   b) mamdı                     c) ardım                       d) ıyordum

37.  A: Anne kusura bakma, bugün ziyaretine gelemedim.

B: Önemli değil kızım, üzülme yarın gel________.

a) iyorsun                    b) irsin             c) eceksin                    d) mezsin

38.  İkisini de almak için yeterli param yok. Bu yüzden  ______ gömlek ______ pantolon alacağım.

a) hem-hem                 b) ya-ya                       c) ne-ne                       d) sanki-sanki

39.  Babam benim okulu bırak________ istemiyor.

a) mayı            b) mak             c) mamı                       d) maktan

40.  Bu nehir soğuk ve derin. Bunun için burada yüz______ tehlikeli ve yasak.

a) mek             b) me               c) üş                 d) mesi

41.  Herkesin evde yeni kelimeler öğren________ gerek.

a) mesi             b) meleri                      c) mek             d) memiz

42.  Charlie Chaplin’in yürü______ çok komik.

a) mesi             b) yüşü            c) mek             d) düğü

43.  Öğretmen bize Türkçe sınıfında Romence konuş________ söylüyor.

a) mamızı                     b) mayın                      c) un                d) mamamızı

44.  Dün akşam hep birlikte sinemaya  _______, arkadaşım 20 dakika geç geldi.

a) gidip                        b) giderek                    c) gittik                        d) gitmeden

45.  Sakın duş al_________ havuza gir_________.

a) ıp-in             b) arak-meyin              c) madan-in                 d) madan-meyin

46.  Benim daha çok pratik yapabil______ için Türkiye’de birkaç ay yaşamam gerek.

a) mek                         b) mem                        c) diğim                       d) eceğim

a) malarına                   b) tıkları                       c) tığı               d) mamalarına 

Temel Sınavı Cevap Anahtarı

1.      B              2.      D                 3.      A               4.      A               5.      C               6.      D

7.      C              8.      B                 9.      A               10.  A               11.  C               12.  B

13.  D               14.  B               15.  D               16.  B               17.  C               18.  C

19.  A              20.C                  21.B                22.  A               23.  A               24.  C              

25.  B               26.  D               27.  C               28.  A               29.  B               30.  D              

31.  B               32.  A               33.  D               34.  C               35.  C               36.  A              

37.  B               38.  B               39.  C               40.  A               41.  A               42.  B         

43.  D              44.C                  45.D                46.B     

Informatii Utile

Contact Rapid
E-mail: office@invatalimbaturca.ro